SBWN

Stichting BBQ Wedstrijd Nederland

HOME        BESTUUR        REGLEMENT        AANMELDEN        KOSTEN        NIEUWS        AGENDA        FOTO'S        SPONSOR        UITSLAGEN        RECEPTEN

 

   

 

Nieuws

 

Onderstaande brief kwam bij ons binnen en willen we graag delen: (1 mei 2019)

 

Beste Marchinus Swierts,

 

Voor de NTR zijn we bezig met een nieuw wetenschappelijk TV-programma en we zoeken mensen die ons willen helpen met het doen van onderzoek. Voor één van onze afleveringen zoeken we specifiek vleesliefhebbers en zo kwamen we al Googelend op jouw website.

 

Nu zal je je misschien niet alleen maar beperken tot vlees, maar ik kan me zo voorstellen dat het een groot onderdeel is van het werk. Het programma dat we maken heet: Wie Denk Je Wel Dat Je Bent en is een opvolger van het eerder verschenen programma Het Instituut. In het programma onderwerpen de presentatoren Joep van Deudekom en Rob Urgert een groep proefpersonen aan allerlei sociale, psychologische en fysieke experimenten. De tone of voice van het programma is een combinatie tussen humor en wetenschap en het doel is om wetenschappelijke feiten voor een breed publiek toegankelijk te maken.

 

Iedere aflevering heeft weer een nieuw thema en voor één van de afleveringen zoeken we dus vleesliefhebbers. Op een leuke, ludieke en respectvolle manier kijken we graag naar menselijk gedrag, handelen en beslissingen die we maken. (en waarom). In het Instituut onderzochten we eerder bijvoorbeeld hoe de gemiddelde Nederlander een tompouce eet, de invloed van groepsdruk, het hebben van vooroordelen of wat voor invloed vrolijke / depressie muziek heeft op de beslissing die je maakt. Alles bij elkaar: een combinatie van nutteloze feitjes en interessante gespreksstof!

 

Kun je ons verder helpen in onze zoektocht? Is er een mogelijkheid om een oproep te delen of heb je zelf mensen in je netwerk waarvan je denkt dat die het leuk vinden om benaderd te worden? Aanmelden kan in ieder geval via deze link: www.blazhoffski.nl/wiedenkjeweldatjebent

 

 

 


 

In samenwerking met de Nederlandse Brandwonden Stichting hebben wij 5 regels opgesteld hoe je veilig kunt BBQ’en:

 

       1.     Plaats de barbecue op een stevige, vlakke ondergrond.

 

       2.     Steek de barbecue alleen aan met aanmaakblokjes. Nooit met spiritus of een andere vluchtige

                brandbare vloeistof. Deze brandbare vloeistoffen veroorzaken in combinatie met open vuur een

                steekvlam.

 

       3.     Houtskool blijft lang nagloeien. Gebruik, indien nodig, zand om te doven.

 

       4.     Zorg dat kinderen op minimaal 2 meter afstand zijn van open vuur. TIP: maak een natuurlijke

               (afgesproken) grens tussen de barbecue en de kinderen… een hekje, een paar kisten.

               Neem daarbij een paar meter extra. Kinderen zijn jonge onderzoekers en zoeken de grens op.

 

 5.     Zorg dat de degene die de barbecue bedient nuchter is, stel een BBQ-BOB aan.

 

 

 

 

 

 

 

 Contact:

      De Kajuit 30

      7908 GR Hoogeveen

 

      Tel. 06 54 97 11 68

      * info@sbwn.nl

 

      kvk-nummer 67790550

 

      Iban:

      NL96 INGB 0007 5085 17

 

 

aan deze website wordt gewerkt