SBWN

Stichting BBQ Wedstrijd Nederland

HOME       BESTUUR       REGLEMENT       AANMELDEN       KOSTEN       FORMULIEREN       AGENDA       FOTO'S       SPONSOR       UITSLAGEN     RECEPTEN

 

   

 

Reglement SBWN

 

1.         De bijdrage aan de SBWN van een wedstrijdorganisatie is vastgesteld op Ä 100,- per jaar.

            Na betaling van de factuur, uiterlijk 10 dagen voor de wedstrijd, is uw deelname definitief.

 

2.         De BBQ wedstrijd zal worden geregeld door de plaatselijk organisatie, met inachtneming van

            de regels van de SBWN en zorgt voor een evenementenvergunning, stromend water, toiletten

            en stroomvoorziening.

 

3.         De organisatie moet van te voren aangeven (als een team zich aanmeld) als de teams hun

            vervoermiddel bij hun werkplek kunnen plaatsen tijdens het evenement, of als daar een goed

            alternatief voor is. Tevens moet er een parkeerplaats beschikbaar zijn voor de jury en de SBWN

            vertegenwoordiger

 

4.         De organisatie moet bij de ingang (of op het veld) kenbaar maken dat er gebruik wordt gemaakt

            van hittebronnen en open vuur. Het publiek moet gewaarschuwd worden door bijv. een

            spandoek met huisregels.

 

5.         De organisatie zorgt voor een jurytent/onderkomen voorzien van een ruime tafel inclusief water

            en crackers voor de jury, met minimaal 6 zitplaatsen. (voor de jury, ictíer en

            toezichthouders SBWN)

            Dit onderkomen moet gelijkvloers bereikbaar zijn, het liefst in het midden van het speelveld.

 

6.         De  jury moet bestaan uit 3 leden + 1 reserve. De jury moet aantoonbaar culinair onderlegt zijn,

            de namen van de juryleden moeten voor de wedstrijd aan de SBWN worden doorgegeven.

 

7.         De SBWN levert het jurysysteem en controleert op de naleving van de regels. Een SBWN

            vertegenwoordiger zorgt minimaal 30 minuten voor het 1e gerecht voor onderricht van de jury

            o.a. uitleg van de formulieren met gebruikmaking van de gebruiksaanwijzing.

 

8.         Er moet voldoende ruimte worden gereserveerd voor elk team, minimaal 4 meter bij 6 meter.

 

9.         Een team kan zich alleen aanmelden bij de plaatselijke organisatie.

            Centraal aanmelden is niet meer mogelijk.

 

10.      Per wedstrijd kunnen tien teams zich inschrijven, die meedoen aan de competitie.

            Wij vinden dat de jury niet meer dan 40 gerechten goed kan beoordelen.

            Bij minder dan 4 teams gelden de punten niet voor de competitie.

 

11.      1 week voor de wedstrijd sluit de inschrijfdatum. De inschrijving is pas geldig als de bijdrage van

            50,- euro (per team) betaald is aan de plaatselijke organisatie.

            De organisatie houdt voor aanvang van de wedstrijd een captains meeting m.b.t. de regels en

            zorgt voor een uitleverschema van de ingrediŽnten en inleverschema van de gerechten voor

            elk team.

            Indien een gerecht niet op tijd wordt aangeleverd bepaald de jury wanneer de beoordeling zal

            plaatsvinden.

 

12.      De organisatie zorgt voor het vlees of hoofdingrediŽnt voldoende voor 2 borden per gerecht.

            Deze producten mogen niet worden vervangen door eigen materiaal.

            Elke organisatie bepaalt zelf minimaal 4 weken voor de wedstrijd welke gerechten er

            ingeleverd moeten worden.

            Indien er gebruik wordt gemaakt van een black box moeten alle benodigde ingrediŽnten

            erin zitten, of ze moeten ter plekke kunnen worden aangeschaft.

            Bij een mysterie box moet er worden aangegeven wat er wordt verwacht.

            De jury moet op de hoogte zijn van wat er in de box zit.

 

13.      Tijdens de wedstrijd moeten er 2 borden per gerecht worden ingeleverd, 1e voor de jury en

            2e  voor de statafel bij het team. De statafel wordt geleverd door de organisatie.

            Het team verzorgt zelf de aankleding en tafelschikking.

 

14.      Tijdens het aanreiken van de gerechten aan de jury moet het team voldoende ruimte krijgen om

            het gerecht toe te lichten. De temperatuurmeting wordt gedaan d.m.v. proeven.

            Bij twijfel met een thermapen.

 

15.      Wat de jury beslist is bindend. Wel kan de jury op- of aanmerkingen maken en krijgen ze

            rondom de prijsuitreiking de mogelijkheid om de teams toe te spreken.

 

16.      M.b.t. de veiligheid moet elke hittebron met name in de looppaden zodanig zijn afgeschermd dat

            niemand zich kan verwonden.

            De organisatie en de SBWN moeten hierop toezien.

 

17.      De brandstof is hout of houtskool, gas, elektra en een Pellet-BBQ zijn naast controllers om

           de temperatuur te beheersen niet toegestaan.

 

18.      Voor het gebruik van de juiste tijd, is de tijd die wordt aangegeven op de mobiele telefoon.

            Deze is radio gestuurd en loopt gelijk met de klok van de SBWN .

 

19.      Alcoholgebruik tijdens de wedstrijd  moet worden beperkt tot het minimum om overlast te

            voorkomen en de veiligheid te waarborgen.

 

20.      De organisatie moet er voor zorg dragen dat er GEEN hinderlijke muziek en/of lawaai de

            wedstrijd kan verstoren, de teams en de jury hebben rust nodig tijdens de wedstrijd.

 

21.      Aan het eind van de wedstrijd moet er een veilige plaats zijn om de hete houtskoolresten te

            kunnen inleveren.

 

22.      De organisatie moet aangeven waar het afval heen kan tijdens en na de wedstrijd.

 

23.      In 2019 gaan we naar 10 wedstrijden. De 5 beste scores tellen mee voor het kampioenschap.

 

24.      Dit reglement moet uitgeprint op de jurytafel liggen tijdens de wedstrijd, deze zal ook worden

            meegebracht door de vertegenwoordiger van de SBWN.

 

25.      De stichting zal veilig omgaan met uw gegevens zoals bedoeld is in de privacywet.

 

26.      Fotoís (max. aantal 20 st.) die gemaakt zijn op een wedstrijd mogen geplaatst worden op de site

            van de SBWN en kunnen gemaild worden naar  info@sbwn.nl 

            De foto's worden wel eerst gescreend.  

 

27.      Zaken waarin dit reglement niet voorziet beslist de vertegenwoordiger van de S.B.W.N.

 

 

De opzet is een fijne en veilige competitie voor allemaal.

 

Op naar de titel

Beste Culinaire BBQ team van Nederland 2019

 

 

Bestuur Stichting BBQ Wedstrijd Nederland

 

 

Het reglement kunt u hier ook downloaden.

 

Reglement

 

 

 

 

 

 

 Contact:

      De Kajuit 30

      7908 GR Hoogeveen

 

      Tel. 06 54 97 11 68

      * info@sbwn.nl

 

      kvk-nummer 67790550

 

      Iban:

      NL96 INGB 0007 5085 17

 

 

aan deze website wordt gewerkt