Bestuur

Het bestuur van Stichting BBQ Wedstrijd Nederland bestaat uit:

– Marchinus Swierts, voorzitter

– Marcel Boomkamp, secretaris

– Teun Metselaar, penningmeester

– Peter Roos, bestuurslid

– Erik Hakkers, jury-voorzitter

 

S.B.W.N.Vergadering ZWOLLE 23-11-2019

AGENDA

 • Opening Vergadering S.B.W.N.
 • Bestuursamenstelling Voorzitter Marchinus Swierts,Secretaris Henk Westerbeek , Penningmeester Teun Metselaar Erik Hakkers Jury voorzitter
 • Afscheid Henk Voorstel Bestuurswijziging Secretaris Marcel Boomkamp Bestuurslid Peter Roos
 • Kasboek
 • Sponsoring
 • S.B.W.N. Organisatie en Reglementen naleving , ondersteuning en professionalisering
 • S.B.W.N. Jury en Jurering
 • S.B.W.N. Opleidingsteam (oprichting)
 • STEMMINGSRONDE ( 1 onderwerp )
 • Afhankelijk van de tijd graag in de pauze vragen voor de rondvraag indienen

*********************** PAUZE**************************

 • GROTE VERRASSING woord is aan de voorzitter
 • RONDVRAAGBEHANDELING
 • EINDE VERGADERING

Verslag jaar vergadering SBWN 2019 d.d. 23-11-2019

 • De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom en bedankt SHF voor de locatie
 • Als eerste wordt Henk bedankt voor zijn inzet voor de stichting vanaf de oprichting en zijn de nieuwe bestuursleden voor gesteld, deze zijn geaccepteerd,
 • De kalender voor 2020 zal zoals besproken eind December 2019 klaar zijn, waarna binnen een maand de teams zich kunnen aanmelden. Voor 2020 zal er een totaal aangepast reglement gaan gelden check de site als organisator opgave voor 1Mrt €50.- daarna mag een Org €60.- vragen
 • Per wedstrijd dienen er minimaal 5 teams mee te doen,
 • De naam “hobbyteam” gaat eruit, alle teams doen mee voor de competitie, aan het einde van de competitie wordt dan duidelijk welke teams de, vereiste, minimale 5 wedstrijden hebben deelgenomen,
 • Het “less is more” principe is besproken, er wordt een appel gedaan op de teams om hier aan mee te werken,
 • De black box of mysterie box dient, voortaan, te worden begeleid van een schrijven waarin alle eisen, die bij de het gerecht gesteld worden, nadrukkelijk niet Multi interpretabel zijn omschreven,
 • Gas en andere energiebronnen zijn enkel dan en alleen geaccepteerd wanneer deze worden gebruikt voor doeleinden anders dan het koken, hier toe dient er een inleg blad te komen,
 • Met betrekking tot de punten telling is het volgende overéén gekomen; De huidige telling met minder rubrieken blijft gehandhaafd voor de enkele wedstrijden, ook kan de jury vanaf 2020 halve punten toepassen bij de punten telling voor de competitie zal een zgn. F1 telling worden gevoerd,
 • Er wordt onderzocht of er belangstelling is voor een Opleidingsteam dit gaat onder begeleiding van Erik Hakkers en Christiaan Boomker onder de vlag van de S.B.W.N. De deelnemers aan een eventueel opleidingsteam zullen GEEN deel, tijdens de opleiding, uit kunnen maken van een jury,
 • RONDVRAAG
 • Op de vraag of er een publieksjury zou moeten komen is al volgt besloten; Dit is een taak voor de organisatie van het event,
 • Op de vraag over alternatieve juryleden was het antwoord kort en bondig; Nee, altijd twee SBWN juryleden
 • Overééngekomen is dat er commentcards MOETEN worden geschreven bij een score lager of gelijk aan een 5, hoger mag maar is geen must,
 • Er komt geen terug gave van gelden aan teams die zich, op welk moment dan ook, af willen melden voor een wedstrijd, waarvoor zij zich reeds hebben opgegeven,
 • Peter Roos gaat organisatoren ondersteunen bij organisatorische kwesties, denk hierbij aan het nabellen van teams die zich willen uitschrijven voor een wedstrijd,
 • Dit jaar is er voor het eerst de nieuwe extra prijs uitgereikt, de WOW-bokaal, deze prijs voor het meest indrukwekkende gerecht van afgelopen seizoen is beloond met een waarde cheque van Home made vlees specialiteiten uit Lunteren.2019 gewonnen door Beef Exclusief Gefeliciteerd

 

Reacties gesloten.