Reglement

REGLEMENT SBWN 2020

 1. Opgave van een Organisatie kan tot 1 Februari bij de SBWN, deze stelt de agenda samen en plaatst die op de site. Bij opgave dient u uw inschrijfgeld gelijk te voldoen aan de stichting en daarmee stelt u de datum veilig aan uw organisatie en gaat u akkoord met het geldende reglement van de SBWN.
 2. De bijdrage aan de SBWN van een wedstrijdorganisatie bedraagt € 100.- per wedstrijd.
 3. De BBQ westrijd zal worden geregeld door een plaatselijke organisatie met inachtneming van de SBWN reglementen en draagt zorg voor een evenementenvergunning, stromend water, toiletten, stroomvoorzieningen en blusmiddelen.
 4. De organisatie moet bij de ingang (of op het veld) kenbaar maken dat er gebruik wordt gemaakt van hittebronnen en open vuur. Het publiek moet gewaarschuwd worden aan de hand van een spandoek, beschikbaar gesteld door de SBWN, met daarop de huisregels.
 5. Er moet voldoende ruimte worden gereserveerd voor elk team, minimaal 4X6mtr. en in overleg met de teams bij aankomst worden zij ter plaatse opgesteld.
 6. De organisatie moet bij opgave aangeven of de teams hun vervoermiddel bij hun werkplek kunnen plaatsen tijdens het evenement, of dat daar een goed alternatief voor is, tevens moet er een parkeerplaats beschikbaar zijn voor de jury en de SBWN vertegenwoordigers. (4 pers)
 7. Een team kan zich alleen aanmelden bij de plaatselijke organisatie, ondersteuning vanuit de SBWN is natuurlijk mogelijk.
 8. De organisatie zorgt voor een jurytent/onderkomen voorzien van een ruime jurytafel inclusief, voldoende borden, bestek, servetten, water en crackers voor de jury, met minimaal 6 stoelen. (Voor de jury, ict’er en toezichthouders SBWN) Dit onderkomen moet gelijkvloers bereikbaar zijn, het liefst in het midden van het speelveld. Tevens zorgt de organisatie voor 1-ict`er die de uitslagen per ronde invoert in de laptop, de laptop wordt geleverd door de SBWN, 1 persoon die de foto maakt van elk gerecht inclusief teamnummer en gerecht nummer, 1 persoon die het gerecht in drie gelijke stukken verdeeld voor de jury indien nodig, 1 persoon die zorgt voor de teruggave van de lege borden, tevens goede verlichting indien nodig. (Mnd Okt-Nov-Dec-Jan-Feb-Mrt) De jury moet bestaan uit 3 leden + 1 reserve. 2 van de drie zullen SBWN juryleden zijn, de derde persoon mag een plaatselijk jurylid zijn, deze moet wel culinair onderlegd zijn en in overleg met de SBWN. Goodybag wordt gewaardeerd als dank u wel.
 9. Per wedstrijd kunnen max. 10 teams zich inschrijven die meedoen aan de competitie. Bij minder dan 5 teams gelden de punten niet voor de competitie. Als er meer dan 10 teams zich aanmelden komt er een reservelijst.
 10. De SBWN levert het jurysysteem en controleert op de naleving van de regels. Een SBWN vertegenwoordiger zorgt minimaal 30 minuten voor het 1e gerecht voor onderricht van de jury o.a. uitleg van de formulieren met gebruikmaking van de gebruiksaanwijzing.
 11. 1 week voor de wedstrijd sluit de inschrijfdatum. De inschrijving is pas geldig als de bijdrage van € 50,- (per team) betaald is aan de plaatselijke organisatie bij opgave voor Maart daarna is elke aanmelding € 60,- Eenmaal ingeschreven en betaald is teruggave in principe niet meer mogelijk. De organisatie houdt voor aanvang van de wedstrijd een captains meeting om 9.30 uur onder toezicht van de hoofdjury SBWN en neemt de reglementen nog eens door. U zorgt voor een uitleverschema van de ingrediënten en inleverschema van de gerechten voor elk team. U geeft elk team een nummer dat in overleg met de SBWN is opgemaakt en dat in het bestand moet worden verwerkt in de laptop. Een gerecht aanleveren wordt bepaald door het inleverschema deze geeft aan tot op de minuut nauwkeurig wanneer een gerecht ingeleverd moet worden, de jury heeft 5 minuten voor elk team per gerecht, het gerecht inleveren(fotomoment) en het geven van tekst en uitleg is de 1e minuut en de volgende 4 minuten is voor de jury-beoordeling en afhandeling. Als een gerecht niet op tijd is ingeleverd dus binnen de 1e minuut vindt er 2 punten aftrek plaats. Indien een gerecht eventueel niet op tijd wordt aangeleverd bepaald de jury wanneer de beoordeling zal plaatsvinden.
 12. De organisatie zorgt voor het vlees of hoofdingrediënt voldoende voor 1 bord per gerecht. Deze producten mogen niet worden vervangen door eigen materiaal. Elke organisatie bepaalt zelf minimaal 4 weken voor de wedstrijd welke gerechten er ingeleverd moeten worden en communiceert dat via de eigen kanalen FB of mail. Indien er gebruik wordt gemaakt van een black box of mysterie box moeten alle benodigde ingrediënten erin zitten, beide moeten worden begeleid van een schrijven waarin alle eisen, die aan het gerecht gesteld worden, nadrukkelijk zijn omschreven.
 13. Er moet 1 bord per gerecht worden ingeleverd. Het wordt op prijs gesteld als het overige wordt uitgedeeld onder het publiek.
 14. Tijdens het aanreiken van de gerechten aan de jury moet het team voldoende ruimte krijgen om het gerecht toe te lichten. Er mogen geen andere personen in en vlak voor de jurytent aanwezig zijn, dan de jury, SBWN vertegenwoordiger, de fotograaf, en de persoon die de jury begeleid.
 15. Wat de jury beslist is bindend. Wel kan de jury op of aanmerkingen maken en krijgen ze rondom de prijsuitreiking de mogelijkheid om de teams toe te spreken. Er zal een comment card (advieskaart culinaire BBQ) worden geschreven bij een onvoldoende, einde wedstrijd heeft de organisatie voor elk team een lijst geprint met daarop de team-uitslag, via de mail volg z.s.m. de totale uitslagen en worden deze op de site gepubliceerd
 16. M.b.t. de veiligheid moet elke hittebron met name in de looppaden zodanig veilig zijn dat niemand zich kan verwonden de organisatie en de SBWN moeten hierop toezien.
 17. De brandstoffen die gebruikt mogen worden zijn brikketten, hout of houtskool. Gas, elektra en pelletsbbq zijn voor bereiding niet toegestaan.
 18. Voor het gebruik van de juiste tijd, is de tijd die wordt aangegeven op de mobiele telefoon. Deze is radio gestuurd en loopt gelijk met de klok van de jury
 19. Alcoholgebruik tijdens de wedstrijd moet worden beperkt tot het minimum om overlast te voorkomen en de veiligheid te waarborgen.
 20. De organisatie moet er zorg voor dragen dat er GEEN hinderlijke muziek en/of lawaai de wedstrijd kan verstoren, de teams en de jury hebben rust nodig tijdens de wedstrijd.
 21. Aan het eind van de wedstrijd moet er een veilige plaats zijn om de hete houtskoolresten in te leveren.
 22. De organisatie moet aangeven waar het afval heen kan tijdens en na de wedstrijd.
 23. We gaan richting de 10 wedstrijden. De 5 beste scores tellen mee voor het kampioenschap. De puntentelling is gewijzigd, er zijn een aantal posten komen te vervallen of samengevoegd. De jury kan nu ook halve punten toekennen hiermee hopen we dubbele uitslagen te voorkomen.
 24. Dit reglement en alle lijsten zullen digitaal beschikbaar zijn op de site van de SBWN. Alle formulieren kunnen van de website worden gehaald en uitgeprint, deze formulieren zijn verplicht en mogen niet worden gewijzigd. Alle reclame-uitingen in de media en posters enz. betreffende een SBWN culinaire BBQ-wedstrijd graag voorzien van ons logo. Ook deze kun je van de site halen. Ook onze sponsoren verdienen deze aandacht. Vermijd de term NK te vermelden die is niet van de SBWN.
 25. De stichting zal veilig omgaan met uw gegevens zoals bedoeld is in de A.V.G. Foto’s (max. aantal 50 st.) die gemaakt zijn op een wedstrijd mogen geplaatst worden op de site van de SBWN en kunnen gemaild worden naar
  info@sbwn.nl de foto’s worden wel eerst gescreend.  
 26. Zaken waarin dit reglement niet voorziet beslist de vertegenwoordiger van de SBWN eventueel samen met de jury.

De opzet is een fijne en veilige competitie voor allemaal.

 Op naar de titel

Beste Culinaire BBQ Team van Nederland 2020.

Klik HIER om het reglement te downloaden

Reacties gesloten.